Czy wiesz, że ...
Ministerstwo finansów Holandii poinformowało, że Holandia podniosła gwarancje dla depozytów bankowych do 100 tys. euro.
 
Zameldowanie
W przypadku pobytu dłuższego niż 90 dni należy dopełnić w Holandii obowiązek meldunkowy.

Formalności meldunkowych dokonuje się we właściwym dla miejsca pobytu urzędzie gminy (Gemeente). Przy formalnościach meldunkowych niezbędnym dokumentem jest paszport lub dowód osobisty (uwaga: większość gmin niderlandzkich w procedurze meldunkowej odmawia uwzględnienia dowodu osobistego i żąda przedstawienia paszportu).

Dokumentami wymaganymi dla dopełnienia formalności meldunkowych mogą być także: akt urodzenia a także, jeśli dotyczy, akt małżeństwa, zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu, a w przypadku osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą – wyciąg z rejestru przedsiębiorstw a także dokumenty z informacją o wynikach finansowych firmy, kopia umowy najmu mieszkania lub inne.

W przypadku nie podejmowania pracy, ani działalności gospodarczej należy wykazać posiadania odpowiednich źródeł finansowania oraz ubezpieczenia zdrowotnego.

Przy załatwianiu formalności meldunkowych należy pamiętać, że wymagania formalne poszczególnych gmin, co do konieczności przedstawienia konkretnych dokumentów są różne. Każdy przypadek należy, zatem omówić z urzędnikiem właściwej gminy.

Źródło: MSZ
 
© 2021 holandia.com.pl
holandia.com.pl | turystyka | biznes | praca | nauka